image

Peyzaj her kültürde farklı bir şekilde yansıtılmaktadır. Peyzajın farklı türleri bulunmaktadır. Siz de peyzaj hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Peyzaj nedir ve türleri nelerdir? Peyzaj hangi alanlarda kullanılır? 

Peyzaj, farklı birçok alanda kendisini göstermektedir. Görüntüsü hoş olmayan her türlü alanın güzelleştirme çalışmalarının yapılması ve çevre düzeninin sağlanması peyzaj olarak ifade edilebilir.

Peyzaj çalışmaları doğal güzelliklerin de düzenlenerek adeta bir tablo haline getirilip insanlara sunulma sanatı olarak adlandırılabilir. Peyzaj çalışmaları dış mekanlara yapılan düzenleme çalışmalarını ifade etmektedir. Peyzaj uygulaması sırasında kullanılan bitkiler ülkemizde oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir.

Peyzaj Nedir ve Türleri Nelerdir?

Peyzaj kelime anlamı olarak manzara ve görüş manasına gelmektedir. Peyzaj, çevremizde bulunan her türlü alanının çevre düzenlemesinin yapılarak güzel görünmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Doğanın güzelliklerini adeta dekore ederek daha güzel bir hale getirmek olarak ifade edilebilir.

Peyzaj çalışmaları, herhangi bir alanın daha düzenli ve göze güzel görünür bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Peyzaj çalışmaları yapılırken ülkemizde kullanılan birçok çeşitli bitki türü de bulunmaktadır. Peyzaj çalışmaları bulunduğunuz yerin dış alanını kapsayan her türlü düzenleme çalışmalarıdır.

Çeşitli peyzaj türleri bulunmaktadır. Peyzaj Türleri;

Kuşbakışı Peyzajları: Hava araçları tarafından kuşbakışı olarak görüntülenen alanların peyzajını kapsamaktadır.

Nehir Peyzajları: Nehir kıyısında bulunan veya nehir boyunca konumlanmış olan yerlerin düzenlenmesini kapsamaktadır.

Mehtap Peyzajları: Geceleri, ay ışığı ile birlikte ortaya çıkan manzara gece ortamları ile ilgili düzenlemeleri kapsayan düzenlemelerdir.

Gökyüzü veya Bulut Peyzajları: Atmosfer veya bulutların görünümlerini betimleyen peyzaj türüdür.

Deniz Peyzajları: Hem deniz hem de denize kıyısı olan alanların peyzajlarını kapsamaktadır.

Kent Peyzajları: Yüksek bir alandan kentin görünümünün betimlenmesi ile oluşan peyzaj türüdür.

Aynı zamanda peyzaj türleri kendi içerisinde de;

Kentsel Peyzaj

Endüstriyel Peyzaj

Turistik Peyzaj

Yol Peyzajı

Orman Peyzajı olarak sınıflandırılabilmektedir.

Peyzaj Hangi Alanlarda Kullanılır?

Peyzaj çevrenizde gördüğünüz her türlü alanın düzenlenme işleminin gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Peyzaj çalışmaları; park, bahçe, kent, doğa, sanayi, orman, yol, sahil ve özel alanlarda kullanılmaktadır. Halk arasında bahçe düzenlemesi ile sıklıkla karıştırılan peyzaj çalışmaları oldukça geniş kapsamlı olmaktadır. Çevremiz de bulunan her türlü alanın güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi peyzaj çalışmalarına dahil edilmektedir. Peyzajın kullanılma amacı ise insanlara daha güzel imkanlar ile yaşanabilir bir çevre sunmayı hedeflemesidir.

Peyzaj çalışmaları ile kentin içerisinde daha doğal alanlar oluşturulması hedeflenmektedir. Peyzaj, yapılan çevresel düzenlemelerin kültürün etkisi ile de şekillendirilmesine olanak sağlamaktadır. Peyzaj alanında düzenlemeleri yapan kişiler peyzaj mimarlarıdır. Peyzaj mimarlığı, mimarlık fakültelerinin alt bölümü olarak bilinmektedir. Kentin gelişmesi ile çevrede bulunan doğal alanların düzenlenmesi ve daha fazla yeşil alan kazandırılması amaçlanmaktadır. Peyzaj çalışmaları ile çevrenin hem düzenlenmesi hem de daha güzel bir görünüm elde etmesi hedeflenmektedir.

Peyzaj insanların hayatında oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Etrafınızda bulunan otlarla kaplı, taşlık alanlarda dinlenmek ile güzel bir oturma düzeni bulunan ve yeşillikler ile çevrili bir alanda dinlenmek arasında farklılıklar bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi, çevrenin düzenlenmesi, çiçeklendirilmesi ve daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Manzaradan farklı olarak yapılan çevre düzenlemelerinin kültür ile bir bağ oluşturması peyzajın farkını ortaya çıkarmaktadır. Peyzaj düzenlemesi oldukça geniş alanların düzenlenme işlemini ifade etmekte olan ve alanında uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalardır.